Zapošljavanje i preduzetništvo

Zapošljavanje i preduzetništvo je programska oblast OKC-a koja je zvanično započela sa radom 2013. godine, a inicijativa za njenim formiranjem pokrenuta je na strateškom planiranju organizacije godinu prije. Glavni cilj programske oblasti je širiti svjesnost o važnosti preduzetništva, kao glavnog pokretača ekonomije i doprinijeti povećanju zaposlenosti među mladima. Karijerno savjetovanje, promocija deficitarnih zanimanja, edukacija –treninzi iz oblasti razvijanja poslovnih ideja i poslovnih vještina, formiranje mehanizama za podršku samozapošljavanju, samo su neke od tema kojima se OKC bavi u sklopu ove oblasti i ima namjeru ozbiljno se baviti i u budućnosti.