XI Konferencija Mreže savjeta učenika Republike Srpske

Od 08. do 10. novembra 2017. godine u Trening centru Bardača održana je XI Konferencija Mreže savjeta učenika pod pokroviteljstvom Ministarstva porodice, omladine i sporta RS. Na konferenciji je prisustvovao predsjednik savjeta učenika iz svake škole Republike Srpske. Sam rad na konferenciji se zasnivao na radu u grupama (po regijama). U toku rada svaka regija je trebala da identifikuje preobleme savjeta učenika u svojoj školi, pronađe efikasne načine prevazilaženja tih problema, napravi plan rada regije za tekuću školsku godinu i odabere nove reginalne predstavnike.


Mreža savjeta učenika RS u školskoj 2017/18. godini planira da svoje aktivnosti usmjeri na promociju i zastupanje prava i interesa srednjoškolske populacije kao i uključivanje srednjoškolaca u procese donošenja odluka. Jedan od strateških ciljeva djelovanja mRESURS-a je i uspostavljanje i unapređivanje saradnje sa državnim institucijama. Predstavnici mRESURS-a su u ovogodišnji plan rada uvrstili i aktivnosti prevencije vršnjačkog nasilja, koje je sve prisutnije u srednjim školama i među mladima.
Na kraju je svaka od regija predstavila svoje planove rada na zajedničkom plenumu. Posljednjeg dana konferencije svi učesnici su posjetili Narodnu skupštinu gdje su imali priliku da predstave zaključke konferencije i da gostima postave neka bitna pitanja od važnosti za srednjoškolsku populaciju.
Prisutni gosti su bili iz Republičkog pedagoškog zavoda, Ombudsmana za djecu RS, predstavnici Ministarstva porodice, omladine i sporta RS, kao i predsjednica Vijeća naroda. Prisutnim srednjoškolcima se obratio i predsjednik Narodne skupštine, a srednjoškolcima je predstavljen rad i aktivnosti Narodne skupštine, kao i procedure donošenja i usvajanja zakona.