Društvena odgovornost

Društvena odgovornost podrazumeva obavezu menadžmenta da preduzme određene aktivnosti koje će doprinijeti unapređenju dobrobiti cjelokupnog društva kao i samog poslovnog sistema. To ukazuje na obavezu menadžmenta da pored zadovoljenja ekonomskih, mora voditi računa i o širim društvenim ciljevima. Društvena odgovornost postaje poslovni imperativ i globalna ideja koju je nemoguće ignorisati. U radu se ukazuje na izuzetno veliku društvenu odgovornost menadžera od kojih se trazi etično i odgovorno ponašanje, a sve u cilju njegovanja i promocije društvenih vrednosti koje njeguje određeno društvo.