U OKVIRU PROJEKTA “DIJALOG ZA BUDUĆNOST”, U BANJALUCI ĆE BITI ORGANIZOVANI DANI OTVORENIH VRATA

Projekat Dijalog za budućnost, koji je u BiH započeo 2014. godine kao zajednička inicijativa Predsjedništva Bosne i Hercegovine i Ujedinjenih nacija, je početkom 2018. nastavio sa drugom fazom implementacije. U skladu s tim, na zvaničnoj stranici Ujedinjenih nacija (www.un.ba), objavljen je i Javni poziv za dostavljanje prijedloga projekata.

 

Ovo je jedinstvena prilika za javne institucije (ustanove, organizacije), organizacije civilnog društva, neformalne grupe i pojedince, koji su posvećeni izgradnji mira i promovisanju društvene kohezije i raznolikosti u Bosni i Hercegovini, da u saradnji sa agencijama Ujedinjenih nacija – UNICEF, UNESCO i UNDP, daju svoj doprinos i dobiju podršku za dalji razvoj i promociju pozitivnih društvenih praksi.

Sa željom da se ponude odgovori na pitanja vezana za popunjavanje potrebne dokumentacije, a s ciljem  što bolje pripreme projektnih prijedloga, u odabranim gradovima u BiH biće organizovani “Dani otvorenih vrata”. U Banjaluci će to biti u četvrtak, 16. augusta sa početkom u 10:30 h u Domu omladine. Dani otvorenih vrata su javni i svi zainteresovani mogu prisustvovati ovom informativnom sastanku o pripremi projektnog prijedloga u sklopu ovog poziva. O ostalim lokacijama i terminima održavanja, sve informacije će biti naknadno objavljene na zvaničnoj stranici Ujedinjenih nacija u BiH.

 

Dokumentacija o Javnom pozivu može se preuzeti na službenoj stranici Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini www.un.ba ili putem email-a: registry.ba@undp.org.

 

Rok za podnošenje prijava je 31. avgust 2018. godine, u 14:00 sati.

 

Kako biste bili na izvoru informacija vezanih za Javni poziv, kao i za ostale aktivnosti na projektu, možete pratiti i facebook stranicu Dijalog za budućnost.