Trening za predstavnike mreVUK – a Unsko – sanskog kantona

U Bihaću je 02. i 03. marta 2017. godine održan trening Mreže vijeća učenika Unsko-sanskog kantona. Kao i svake godine, cilj treninga jeste da se podijele dosadašnja iskustva i utisci rada Vijeća učenika ovog kantona, realizovane aktivnosti, diskusije o svakodnevnim problemima srednjoškolaca, akcijama u budućnosti i sl.

Pored obaveznih aktivnosti na treningu, drugi dan treninga je organizovana posjeta Skupštini Unsko – sanskog kantona. Tokom posjete, predstavnici vijeća učenika svih srednjoškolskih ustanova ovog kantona su naveli potrebe i probleme sa kojima se susreću, te prezentacijom predstavili rad Mreže Komisiji za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Unsko –  sanskog kantona.

Posjeta je bila  produktivna, te je dogovoreno da Komisija uputi prijedlog da se mreVUK Unsko – sanskog kantona uvrsti na prijedlog budžeta ovog kantona. Dogovoreno je potpisivanje memoranduma o saradnji i podržavanju između Komisije za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Unsko – sanskog kantona i Mreže vijeća učenika ovog kantona.