Trening za predstavnike mreVUK -a Kantona Sarajevo i Bosansko – podrinjskog kantona Goražde

Od 22. do 23. marta 2017. godine održan je drugi trening Mreže vijeća učenika Kantona Sarajevo za školsku 2016/17. godinu. Treningu su prisustvovali i predstavnici Mreže vijeća učenika Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Trening je učesnicima omogućio da unaprijede svoja znanja i vještine iz sljedećih oblasti: liderstvo, komunikacija u timu, motivacija učenika za aktivno učešće u radu vijeća, odgovornost izabranih predstavnika, definisanje strukture mreže, razvoj plana akcije i razvoj kampanje javnog zagovaranja.

Osim sumiranja dosadašnjih uspjeha, srednjoškolci su isplanirali program rada za tekuće polugodište. U  njihovom planu aktivnosti  su akcije poput „Dan karijere“, obilježavanje Dana grada Sarajeva i „Ostavi trag“.

Kampanja mreSVUBiHa koja nosi naziv ,,Želimo znati! Kako u ovoj zemlji ostati?, je takođe  predstavljene na treningu u Sarajevu.