Trening za predstavnike mreVUK-a Hercegovačko – neretvanskog i Zapadnohercegovačkog kantona/ županije

Vrijedni srednjoškolci sa područja Hercegovačko-neretvanskog i Zapadnohercegovačkog kantona/ županije prisustvovali su 19. i 20. aprila 2017. godine treningu za predstavnike vijeća učenika koji se održao u Mostaru.  Na ovom treningu srednjoškolci su imali priliku da razgovaraju o njihovoj trenutnoj situaciji u društvu, potrebama i aktivnostima koje imaju za cilj da povežu sve srednjoškolce sa ovog prostora. Izvršena je evaluacija rada, te su dogovorene nove aktivnosti za naredni period. Tokom trening izabrano je prelazno rukovodstvo Mreže vijeća učenika HNK/Ž.

Treningu je prisustvovao i ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko – neretvanskog kantona/ županije  koji je istakao da je spreman na buduću saradnju sa mreVUK-om HNK/Ž sa kojim ovo Ministarstvo ima potpisan memorandum. Nakon sastanka sa ministrom srednjoškolci su pristupili detaljnijoj razradi aktivnosti koje će poboljšati saradnju između srednjoškolaca, naglašavajući činjenicu da su oni resurs koji se treba koristiti i razvijati.