Svjetski dan borbe protiv dijabetesa

Povodom Svjetskog dana borbe protiv dijabetesa, uz pomoć studenata Medicinskog fakulteta, mjerili smo krvni pritisak i šećer penzionerima Banjaluke.

Nekoliko stotina penzionera, dobilo je informativne letke i mogućnost da sa studentima Medicinskog fakulteta razgovaraju o zdravijim stilovima života, ishrani i prevenciji dijabetesa.

Akcija je organizovana kao dio projekta Zdravo starenje, u partnerstvu sa organizacijom Crvenog krsta Banjaluka, a projekat finansira Grad Banjaluka.