Šta radimo

VIZIJA OKC-a je doprinijeti razvoju društva jednakih mogućnosti u kojem mladi dostižu svoje potencijale.

MISIJA

Omladinski Komunikativni Centar (OKC) je nevladina i neprofitna organizacija sa sjedištem u Banja Luci,  koja djeluje u BiH i na međunarodnom  nivou s ciljem razvoja građanskog aktivizma mladih.Edukativnim, volonterskim, zagovaračkim, medijskim, psihosocijalnim i aktivnostima izgradnje mira i razvoja demokratije doprinosimo poboljšanju kvaliteta života mladih i razvoju društva jednakih mogućnosti.

  1.    STRATEŠKI CILJEVI 2012 – 2017
  • CILJ 1:Doprinijeti razvoju  mladog čovjeka koji aktivno radi na poboljšanju kvaliteta života za sve;
  • CILJ 2:Promovisati vrijednosti humanog i odgovornog  društva koje poštuje različitost;
  • CILJ 3:Uspostaviti i razvijati održive mehanizme koji obezbjeđuju podsticajno okruženje za građanski aktivizam mladih;
  • CILJ 4: Omogućiti održivost Radija Balkan kao komercijalne radio stanice koja se istovremeno bavi promocijom društvenog aktivizma i društvene odgovornosti sa posebnim akcentom na mlade;
  • CILJ 5:Osigurati programsku i financijsku održivost OKCa, te efikasnost, efektivnost i međusobnu sinergiju programa.