Sa kim radimo

Kao jedna od naših organizacionih vrijednosti, partnerstvo je izuzetno važno za ispunjenje naše vizije, misije i strateških ciljeva. Iz tog razloga kontinuirano razvijamo postojeća i nova partnerstva sa širokim spektrom aktera relevantnim za naš rad i razvoj, kao i potreba naših korisnika.

Danas je OKC organizacija koja je visoko cijenjena i prepoznata od strane svojih partnera iz redova vladinog i javnog sektora, sektora civilnog društva, te biznis sektora.

Partneri sa kojima trenutno sarađujemo u okviru partnerskih projekata ili poslovnih veza su:

ACED- Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj

Institut za razvoj mladih KULT

INFOHOUSE

Centar za razvoj medija i analize CRMA

ZORA Zenica

CCI Centri civilnih inicijativa

CPCD Centar za promociju civilnog društva

Omladinski savjet Republike Srpske

Savez izviđača u Bosni i Hercegovini

Gradska organizacija Crvenog Krsta Banjaluka

Volonterski servis Republike Srpske

Mreža “Volontiram!”

Grad Banjaluka

Grad Bijeljina

Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske

Univerzitetski klinički centar Republike Srpske

Univerzitet u Banjaluci

Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Univerzitet u Mostaru

Sveučilište u Mostaru

Univerzitet u Tuzli

Univerzitet u Bijeljini

Republički pedagoški zavod RS

Tržni centar Bingo

Tržni centar Konzum