Radionica iz oblasti asertivnog komuniciranja i društvene odgovornosti

Omladinski komunikativni centar, uz podršku Grada Banja Luka, u sklopu zajedničkog projekta organizuju besplatne iskustvene radionice iz oblasti asertivnog komuniciranja i društvene odgovornosti za srednjoškolce.
Asertivno komuniciranje je vještina izražavanja vlastitih želja, emocija, potreba i misli na društveno prihvatljiv i iskren način. Ono pomaže ljudima da budu efikasniji prilikom zauzimanja za sebe i za svoju okolinu, kao i da razviju dobre odnose sa drugima.
Asertivnost uključuje izražavanje vlastitih mišljenja i osjećaja, naglašavanje posljedica neželjenog ponašanja, izražavanje razumijevanja za drugu osobu i ponavljanje jasnog zahtjeva, ali ne uključuje agresiju i submisivnost. Skup asertivnih prava podrazumijeva samopoštovanje, promjenu mišljenja, traženje vremena za razmišljanje, prepoznavanje da niste odgovorni za ponašanja drugih odraslih ljudi i slično.Kada pojedinci posjeduju svijest o postojanju ljudskih prava i obaveza u cilju stvaranja zdrave zajednice i svjesni su da njihovi postupci mogu uticati na kvalitet i interes života ljudi u njoj, onda biraju postupati u njenom najboljem interesu, ne ugrožavajući pritom sebe. Shodno tome, društvena odgovornost se ne tiče samo korporacija i kompanija, već i pojedinaca čije akcije imaju uticaja na okolinu. Ona može biti pasivna, kada se samo izbjegava učešće u društveno štetnom ponašanju i aktivna, kada preduzete aktivnosti direktno unapređuju društveni interes.
Tokom učešća na radionici učesnici će biti u prilici da na osnovu ličnog iskustva uvide svoje životne vrijednosti i postupaju u skladu sa njima, imajući u vidu da su razmjena informacija i društvena odgovornost međugeneracijske oblasti i da akcije jedne imaju uticaja i posljedice na drugu generaciju.
Prijave je potrebno poslati na adresu okcbl@okcbl.org ili na broj telefona 051 921 598. Radionice su planirane vikendom, tokom novembra i decembra.