Radio Gradski

facebookcover02

28. juna 1997. godine u okviru OKC-a osnovana je prva omladinska radio-stanica na području Bosne i Hercegovine. Grupa mladih ljudi, motivisana da mladima u zajednici pruži vrijeme i prostor u programu elektronskog medija, oformila je Radio “Balkan”.

Emitujući program, svakodnevno 24 časa dnevno, 365 dana u godini, kroz interaktivnu ulogu pružanja i razmjene informacija između Banjaluke i regiona, u cilju omogućavanja potencijala prvenstveno mladih, pratimo i zastupamo njihove potrebe, pitanja i interesovanja.

Radio “Balkan” pored redovnog programa uključuje i tri bitne komponente:

* medijsku podršku projekata koje OKC i druge nevladine organizacije implementiraju i promovišu,
* trening program za radio realizatore tona i radio produkciju,
* saradnju sa drugim radio stanicama iz BiH i regiona jugoistočne Evrope te razmjena programa.

Otvorena priča o potrebama i problemima, muzika, reklame, te specijalizovane emisije, namjenjene su ipak mladima, onima kojima se, u principu, na ovim prostorima pruža veoma malo.

Tu smo da bi zračili mladošću i svježim idejama, pomijerali granice uobičajenog i svakodnevnog i u živote unosili osjećanja vedrine, nade i zadovoljstva.

Zato neka Vaš izbor bude “Gradski FM” , na 95,9 Mhz!

Od januara 2015. godine Radio “Balkan” mijenja naziv u Radio Gradski.