POZIV ZA EKSPERTA Poziv za ponude i opis zadataka i poslova za izradu analize i strategije za sistem ranog upozoravanja od elementarnih nepogoda regije Doboj

OPIS PROJEKTA

Projekat „Ekonomski oporavak i uspostavljanje sistema ranog upozoravanja u poplavljenim zajednicama regije Doboj”, koji finansira Evropska unija kroz program „Instrument pretpristupne pomoći – IPA“ u periodu od 1. novembra 2016. godine do 1. novembra 2017. godine, realizuju Omladinski komunikativni centar (OKC) Banja Luka i Udruženje za socijalni, kulturni i kreativni razvoj Zora iz Zenice, uz podršku Grada Doboja, Općine Doboj Jug, Općine Doboj Istok, Općine Usora i Opštine Modriča.

 

Glavni ciljevi projekta:

  • Pružiti podršku u izradi analize, nacrta, usvajanja i implementacije strategije adekvatnog sistema ranog upozorenja u 5 opština Dobojske regije. Ovaj sistem bi kao alat posluzio za adekvatnu reakciju i oporavak od poplava ili nekih drugih prirodnih nepogoda,
  • Pružanje podrške za oko 80 porodica koje su pretrpjele štetu u poplavama da obnove i razviju svoju poljoprivrednu proizvodnju.

 

PREDMET POZIVA ZA PONUDE I OPIS POSLOVA I ZADATAKA

Predmet ovog poziva za ponude i opis poslova i zadataka su aktivnosti izrade metodologije za izradu analize i strategije sistema ranog upozoravanja u području regije Doboj.

1. Uspostavljanje adekvatnog sistema ranog upozorenja u ovih 5 opština

1.1. Planiranje i implementacija sveobuhvatne analize kapaciteta, resursa i potreba u ciljnim opštinama;

1.2. Koordinasnje radnim grupama u ciljanim opštinama za izradu nacrta adekvatnog sistema ranog upozoravanja od prirodnoh nepogoda;

1.3. Podrška procesu iniciranja i usvajanja sistema za rano upozorenje na katastrofe u ciljanim zajednicama.

1.4. Pružanje podrške i jačanje kapaciteta ciljanih lokalnih zajednica u procesu implementacije sistema ranog upozorenja na katastrofe i njihovo umrežavanje .

1.5. Podrška kampanji sa ciljem podizanja svijesti o sistemu ranog upozoravanja na katastrofe u ciljanim opštinama.

 

POTREBNI USLOVI

Ovaj poziv je otvoren za svako pravno lice ili grupu eksperata ili pojedinačne eksperte koji ispunjavaju zahtjeve poziva i koji žele da dostave svoje ponude, a ispunjavaju sljedeće uslove:
Poželjno iskustvo na polju:

– izrade planova zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća i procjene ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća;

– izgradnje Programa i planova Zaštitie i spašavanja/Civilne zaštite;

– pripremao/la izvještaje, informacije i druga akta iz oblasti mjera zaštite i spašavanja;

– učestvovao/la u izradi planova, pravilnika, elaborata i zapisnika iz oblasti zaštite od različitih elementarnih nepogoda i katastrofa;

– pripremao/la i realizovao/la nastavne planove i programe obuke struktura CZ i stanovništva;

– prisustvao/la obukama, edukacijama, vježbama i akcijama zaštite i spašavanja;

– pratio/la i proučavo/la (stručno i naučno) stanje i pojave, provođenje zakona, drugih propisa i opštih akata u oblasti zaštite i spašavanja;

– pratio/la i proučavao/la (stručno i naučno) stanje i pojave u oblasti zaštite i spašavanja, te na osnovu obrade prikupljenih podataka predlagao/la mjere i postupke za rješavanje utvrđenih problema i unapređenja stanja u ovoj oblasti;

– koordinirao/la provođenje planiranih mjera zaštite i spašavanja iz nadležnosti organa uprave i pravnih lica i pratio/la njihovo provođenje;

– pratio/la realizaciju Programa razvoja zaštite i spašavanja svih nivoa vlasti;

– pripremao/la potrebna dokumenta za planiranje i trošenje namjenskih sredstava za zaštitu i spašavanje i pratio/la način njihovog utroška;

– pripremao/la elaborate, svih nivoa vlasti, izvještaje, informacije i druga akta iz nadležnosti CZ/Zaštite i spašavanja.

 

 

Uslovi:

– završen minimalno, prvi ciklus Bolonjskog sistema studija ili VII stepen stručne spreme: fakultet političkih nauka (bezbjednosne/sigurnosne i mirovne studije), vojna akademija, rudarsko-geološko-građevinski fakultet,

– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja (poželjno radno iskustvo (gore navedeno) vezano za polje Zaštite i spašavanja, odnosno Civilne zaštite),

– angažman na polju zaštite i spašavanja u obuci/edukaciji i/ili vježbama,

– poznavanje rada na računaru.

 

Zainteresovani kandidati mogu da koriste bilo koju formu ponude, ali sljedeći elementi su obavezujući da budu uključeni u ponudu:

  • Biografija/e eksperta/ata predloženih da izvrše usluge;
  • Spisak prethodnih poslova obavljanih, slične tematike;
  • Prijedlog metodologije provođenja poslova i zadataka u skladu sa pozivom
  • Budžet.

 

 

PODNOŠENJE PONUDE I KRITERIJUMI

Rok za podnošenje ponuda je 6. mart 2017. godine. Ponuđači su obavezni da podnesu svoje ponude putem pošte na adresu OKC-a, Lazarička 2, 78000 Banja Luka, BiH, sa naznakom: Prijava na POZIV ZA EKSPERTA (Poziv za ponude i opis zadataka i poslova za izradu analize i strategije za sistem ranog upozoravanja od elementarnih nepogoda regije Doboj).

Predviđeni vremenski okvir za objavu rezultata i potpisivanje ugovora sa pružaocem(ima) usluga je mart 2017. godine. Vremenski okvir realizacije uključuje period pripreme i realizacije, pet dana nakon potpisivanja  ugovora (mart) do oktobra 2017. godine.