POZIV ZA DOSTAVLJENJE PONUDA

Omladinski Komunikativni Centar (OKC) je nevladina i neprofitna organizacija sa sjedištem u Banjoj Luci,  koja djeluje u Bosni i Hercegovini i na međunarodnom  nivou s ciljem razvoja građanskog aktivizma mladih. Edukativnim, volonterskim, zagovaračkim, medijskim, aktivnostima izgradnje mira i razvoja demokratije, kao i aktivnostima razvoja preduzetništva i samozapošljavanja doprinosimo poboljšanju kvaliteta života mladih i razvoju društva jednakih mogućnosti.

O projektu:

Omladinski komunikativni centar i regionalni partneri provode trogodišnji projekt “EU-IMPACT-WB” koji finansira Evropska unija. Projekat je partnerstvo organizacija iz regije koje nastoje unaprijediti zapošljavanje i socijalno preduzetništvo za mlade u pet zemalja Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Sjeverna Makedonija i Srbija). Omladinski komunikativni centar je vodeći implementator  projekta u Bosni I Hercegovini, ali usko sarađuje sa svojim partnerima kroz aktivnosti koje povezuju mlade s preduzetničkim kapacitetima.

 

Omladinski komunikativni centar poziva kvalifikovane pojedince ili firme da provedu mapiranje i GAP procjenu mladih socijalnih inovatora i preduzetnika, osmisle plan razvoja kapaciteta i osiguraju treninge koji će služiti mladim inovatorima i preduzetnicima.

 

Sažetak angažmana:

Procjena će biti kvantitativna i kvalitativna metoda, kartografija, procjena kapaciteta mladih socijalnih inovatora i preduzetnika (uzrasta od 18 do 30 godina), a na temelju nalaza razvija plan izgradnje kapaciteta i osigurava obuke. Proces mapiranja će se objediniti u izvještaju s preporukama, te će procijeniti učinkovitost, uključivost i legitimitet postojećih struktura za zapošljavanje i razvoj mladih.

 

 

Zadaci pružaoca usluga:

  • Izrada metodologije, alata i upitnika za procjenu
  • Sveobuhvatni izvještaj (na engleskom jeziku) o trenutnoj GAP analizi mladih socijalnih inovatora i pre
  • Osmisliti potrebne module obuke i provesti obuku. Očekuje se isporuka do 10 različitih treninga.
  • Sastaviti izvještaj nakon svakog treninga / modula.

 

Vremenski okvir i mjesto:

  • Procjena će se obaviti na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine prikupljanjem potrebnih uzoraka.
  • Procjena se može izraditi u obliku online upitnika (online anketa) kako bi se povećalo kvantitativno i kvalitativno prikupljanje podataka i uštedjelo vrijeme.

 

Ponude se moraju se dostaviti u zatvorenim omotnicama do 5. juna do 16:00 časova na sljedeću adresu:

Omladinski komunikativni centar

 Lazarička 2

78 000 Banja Luka

Ako imate bilo kakvih pitanja, kontaktirajte nas na e-mail:  maja.kremenovic@okcbl.org

Uz vašu prijavu, pošaljite biografije za kosultantski tim ili potvrdu o registraciji za firme, reference koje su dostupne i ostale papire koji potvrđuju vaše iskustvo u sličnim zadacima u prošlosti.