POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Omladinski Komunikativni Centar (OKC) je nevladina i neprofitna organizacija sa sjedištem u Banjoj Luci,  koja djeluje u Bosni i Hercegovini i na međunarodnom  nivou s ciljem razvoja građanskog aktivizma mladih. Edukativnim, volonterskim, zagovaračkim, medijskim, aktivnostima izgradnje mira i razvoja demokratije, kao i aktivnostima razvoja preduzetništva i samozapošljavanja doprinosimo poboljšanju kvaliteta života mladih i razvoju društva jednakih mogućnosti.

 

O PROJEKTU :

Omladinski komunikativni centar i regionalni partneri provode trogodišnji projekt “EU-IMPACT-WB” koji financira Evropska unija. Projekat se realizuje u partnerstvu organizacija iz regije koje nastoje unaprijediti zapošljavanje i socijalno preduzetništvo za mlade u pet zemalja Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Sjeverna Makedonija i Srbija). Omladinski komunikativni centar je vodeći implementator  projekta u Bosni i Hercegovini, ali usko sarađuje sa svojim partnerima kroz aktivnosti koje povezuju mlade s preduzetničkim kapacitetima.

U skladu s aktivnostima predviđenim projektom, Omladinski komunikativni centar poziva kvalifikovane individualne stručnjake, grupu konsultanata ili konsultantskih firmi  da dostave ponude za analizu tržišta rada u Bosni i Hercegovini i pripreme Izvještaj o analizi tržišta rada koje će biti u službi svim relevantnim partnerima projekta.

Izvještaj će služiti i kao sredstvo za usmjeravanje mladih u Bosni i Hercegovini kako bi im se pomoglo da budu bolje pozicionirani na sadašnjem, prilično složenom tržištu rada.

 

IZVJEŠTAJ  ANALIZE TRŽIŠTA RADA MORA UKLJUČITI SLJEDEĆE KLJUČNE POKAZATELJE:

 1. Stopa učestvovanja radne snage
 2. Odnos zaposlenosti i broja stanovnika
 3. Status u zapošljavanju
 4. Zaposlenost po sektorima
 5. Zaposlenost po zanimanjima
 6. Radnici na nepuno radno vrijeme
 7. Sati rada
 8. Zapošljavanje u neformalnoj ekonomiji
 9. Nezaposlenost
 10. Nezaposlenost mladih
 11. Dugotrajna nezaposlenost
 12. Podzaposlenost povezana s vremenom
 13. Osobe izvan radne snage
 14. Obrazovna dostignuća i nepismenost
 15. Plate i troškovi naknade
 16. Produktivnost rada
 17. Siromaštvo, raspodjela dohotka, zaposlenost prema ekonomskoj klasi i radno siromaštvo

 

Vremenski okvir:

Izvještaj o analizi tržišta rada (na engleskom jeziku) treba biti dovršen do  15. septembra 2019. godine ili prije tog datuma. Pružalac usluge će prikazati rezultate analize i na konferenciji koja će biti organizovana.

Ponude se moraju se dostaviti u zatvorenim omotnicama do 5. juna do 16:00 časova na sljedeću adresu:

Omladinski komunikativni centar

 Lazarička 2, 78 000 Banja Luka

 

Ako imate bilo kakvih pitanja, kontaktirajte nas na e-mail:  maja.kremenovic@okcbl.org

Uz vašu prijavu, pošaljite biografije za kosultantski tim ili potvrdu o registraciji za firmu, reference koje su dostupne i ostale papire koji potvrđuju vaše iskustvo u sličnim zadacima u prošlosti.