Okrugli sto o deficitarnim zanimanjima

Sa željom da se upis učenika u srednje škole usmjeri u skladu sa potrebama tržišta, Omladinski komunikativni centar u saradnji sa Odjeljenjem za obrazovanje, zdravstvo, omladinu i sport Grada Banjaluka, organizovao okrugli sto o temi: „Pripremiti mlade za uspjeh“- deficitarna zanimanja.

Učesnici ovog okruglog stola bili su direktori srednjih škola (Aktiv regije), predstavnici Privredne komore, Unije poslodavaca, Savjeta mladih, srednjih škola, Republičkog pedagoškog zavoda, OKC i Gradske uprave.

Skup ima cilj da se poboljša upis učenika u srednje škole, odnosno pripremi bolja upisna politika u saradnji škola i poslodavaca.