OKC Upravni odbor

Darko Marijanović, v.d. predsjednik
Željko Pauković, član
John Crownover, član
Nina Ninković, član
Jadranko Đuraković, član