Okc tim

 

 

 • Izvršni direktor

 

Saša Marković
sasa.markovic@okcbl.org
Telefon/Faks: +387 (0)51 921 592; 596

 

 • Menadžer za razvoj

 

Jugoslav Jevđić
jugoslav.jevdjic@okcbl.org
Telefon/Faks: +387 (0)51 921 593; 596

 

 • Program izgradnje mira i razvoja demokratije i psihosocijalni program

 

 

Vanja Kukrika – Asistent
vanja.kukrika@okcbl.org
Telefon/Faks: +387 (0)51 921 597; 596

Maja Kremenović – Asistent
savjeti.vijeca@okcbl.org
Telefon/Faks: +387 (0)51 921 599; 598

Anel Smajić – Asistent
smajicanel@live.org
Telefon/Faks: +387 (0)51 921 599; 598

Psihoterapeutsko savjetovalište
Telefon/Faks: +387 (0)51 921 599; 598

Trenerski tim:

 1. Anel Smajić                          smajicanel@live.com
  2. Jovica Brkić                         brkicj3@gmail.com
  3. Filip Matić                           nohate.koordinator@outlook.com
  4. Marina Glogovac                 marina.glogi@gmail.com
  5. Ammar Bašić                       ammar-basic@hotmail.com
  6. Edin Zahirović                    edinzaha1997@hotmail.com
  7. Ajša Luković                        lukovicajsa@hotmail.com
  8. Ermin Mandžuka               ermin.mandzuka17@gmail.com
  9. Lejla Šarić                            lejla97@yahoo.com
  10. Sanjin Salčin                     sanjin.salcin02@gmail.com
  11. Azra Pezerović                   azrapezerovic97@gmail.com
  12. Ismet Bolić                         bolic_ismet@live.com
  13. Haris Leto                          haris_leto@hotmail.com
  14. Adnan Alihodžić               alihodzic.adnan1@gmail.com
  15. Mladenka Ostojić             mladenka.ostojic94@gmail.com
  16. Mišela Markota                 miselamarkota4@gmail.com
  17. Delila Bajrić                      delila.shadow@gmail.com
  18. Dženita Čizmić                 dzenita-cizmic@hotmail.com
  19. Alma Kubat                      almak2010@live.com
  20. Marko Karan                   karanmarko88@gmail.com
  21. Ena Duranović                 enaa.mostar@gmail.com
  22. Dino Kulić                       dino.kulic@hotmail.com
  23. Bojana Mitrović             mitrovic.b97@gmail.com
  24. Samir Purić                     samir.puric95@gmail.com
  25. Dejana Trkulja               dejana.trkulja.226.13@gmail.com
  26. Irma Mulić                      irma.mulic@live.com
  27. Seada Ćehić                    seada.cehic@gmail.com

 

 • Volonterski programi 

 

Svjetlana Popović – Koordinator lokalnog volonterskog servisa
lvs.banjaluka@okcbl.org
Telefon/Faks: +387 (0)51 921 597; 596

 

 • Zapošljavanje i preduzetništvo

 

Ante Jurić-Marijanović –  Program menadžer
ante.juric@okcbl.org
Telefon/Faks: +387 (0)51 921 597; 596

Danijela Topić – Asistent
danijela.topic@okcbl.org
Telefon/Faks: +387 (0)51 921 597; 596

 

 • Radio Gradski FM

 

Goran Vrhovac – Urednik
goran.vrhovac@okcbl.org
Telefon/Faks: +387 (0)51 921 595/596
Mob: +387 65 840 800

Davor Bilić – Marketing službenik
bilicdavor@yahoo.co.uk
Telefon/Faks: +387 (0)51 921 595/596
Mob: +387 66 008 004

Milana Samardžija – novinar/voditelj
milana.samardzija@okcbl.org
Telefon/Faks: +387 (0)51 921 595/596

 

 • Kursevi stranih jezika

 

Maja Kremenović – Organizator kurseva stranih jezika
savjeti.vijeca@okcbl.org
Telefon/Faks: +387 (0)51 921 599; 598

 

 • Finansijsko odjeljenje

 

Božana Subić – finansijski menadžer
bozana.subic@okcbl.org
Telefon/Faks: +387 (0)51 921 593; 596

Iva Bundalo – finansijski službenik
iva.bundalo@okcbl.org
Telefon/Faks: +387 (0)51 921 593; 596

Jasmina Kolarić – finansijski službenik
jasmina.kolaric@okcbl.org
Telefon/Faks: +387 (0)51 921 593; 596

 

 • OKC kancelarija za odnose sa javnošću i medijima

 

Biljana Matijević – PR
biljana.matijevic@okcbl.org
Telefon/Faks: +387 (0)51 921 594; 596

Marija Đerić – Praktikant

 

 • OKC služba za marketing

 

Goran Vrhovac – Marketing menadžer
goran.vrhovac@okcbl.org
Telefon/Faks: +387 (0)51 921 595; 596
Mob: +387 65 840 800

 

 • OKC sistem administrator

 

Aleksandar Košpić
aleksandar.kospic@okcbl.org
Telefon/Faks: +387 (0)51 921 597; 596