Održan okrugli sto o reformi obrazovanja povodom Međunarodnog dana mladih

Pomoćnica ministra za omladinu, Branka Malešević, prisustvovala je okruglom stolu „Predstojeća reforma obrazovanja u Republici Srpskoj“, na kojem je konstatovano da su reforme u obrazovanju Republike Srpske potrebne radi poboljšanja njegovog kvaliteta, uvođenja novih tehnologija i više praktične nastave, te snažnijeg povezivanja sa tržištem rada.

Sastanku su prisustvovali predstavnici OKC-a i Volonterskog servisa RS.

„Mladi se, prema nekim ranijim anketama, žale upravo na nepovezanost sistema obrazovanja sa tržištem rada, manjak praktične nastave i preopširnu teorijsku nastavu, što otežava njihovo zapošljavanje nakon školovanja“- rekla je Maleševićeva.

Ona je podsjetila da će resorno ministarstvo i u narednom periodu nastaviti sa realizacijom niza korisnih projekata za mlade, među kojima je program subvencionisanja kamatnih stopa za stambene kredite za mlade i mlade bračne parove.

Uz napomenu da će resorno ministarstvo raspisati poziv za projekte omladinskih organizacija, Maleševićeva je podsjetila da Vlada radi na projektima podrške zapošljavanju mladih preduzetnika do 35 godina za koji je izdvojeno 3,6 miliona KM, te da je ove godine planirano zapošljavanje 770 pripravnika putem projekata Zavoda za zapošljavanje.

Predsjednik Omladinskog savjeta Srpske, Nikola Stjepanović, rekao je da je potrebna reforma obrazovanja i da u tom procesu treba da učestvuju sve zainteresovane strane.

On je, između ostalog, rekao da treba raditi na pravovremenom prepoznavanju izvrsnosti kod mladih, koji moraju biti aktivni i boriti se za pozitivne promjene u društvu.

Predsjednik Unije studenata Srpske, Nemanja Babić, je izrazio nadu da će reforme donijeti kvalitet u obrazovanju.

On je ocijenio da je upisna politika na univerzitetima malo bolja nego lani, te da se ide dobrim smjerom.

“Ima još problema, ali mislimo da će se reformom uvesti više praktične nastave i da će se tržište rada maksimalno povezati sa javnim univerzitetima da bi oni proizvodili radno sposoban kadar”, rekao je Babić i dodao da je važno i uvođenje novih tehnologija i praćenje svjetskih trendova u obrazovanju.

Okrugli sto o predstojećoj reformi obrazovanja u Srpskoj organizovali su Ministarstvo porodice, omladine i sporta i Omladinski savjet Republike Srpske, povodom Međunarodnog dana mladih.