Odluka o odabranim idejama nagradnog konkursa „50 ideja za Evropu“ u okviru projekta „50 ideja za Evropu – Novi lideri, nove mogućnosti“

S obzirom na to da se svaka diskusija o Evropi i njenoj budućnosti odvija među
donosiocima odluka, ovaj konkurs je imao za cilj da podstakne mlade da predstave
svoje ideje koje na najbolji način predstavljaju njihovu viziju bolje Evrope kao i
podsticanje šire debate o budućnosti Evrope i mogućim pravcima razvoja, kao i dalje
omogućavanje povezivanja mladih i promociju Omladinske prestonice Evrope za 2019.
godinu – Novog Sada.

U okviru promotivnih aktivnosti konkursa realizovano je više od 40 info sesija kroz koje
je više od 7.000 mladih informisano o konkursu i samom projektu, dok je u periodu od
novembra 2018. godine do maja 2019. godine 500 mladih, individualno ili u timu,
kreiralo više od 300 ideja na jednu od tematskih celina konkursa:

 Mobilna Evropa i putovanja
 Budući poslovi za Evropu
 Inkluzivna Evropa
 Nove tehnologije za Evropu
 Ekološka Evropa
 Evropa za tebe

Ukupno je nagrađeno 50 ideja koje je kreiralo 80 mladih iz Austrije, Bosne i
Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Slovačke, Srbije, Rumunije, Moldavije, Češke i Crne
Gore.
Prema tematskim celinama nagrađene su sledeće države i učesnici konkursa:

Mobilna Evropa i putovanja:
Srbija – Aleksandra Milić
Bosna i Hercegovina – Miloš Kovačević
Srbija – Alisa Kockar
Crna Gora – Mirjana Dašić
Bosna i Hercegovina – Ena Žunić
Hrvatska – Jelena Batelić
Crna Gora – Ljubica Smolović
Češka – Jan Kotik
Srbija – Nevena Mušatović
Srbija – Mihailo Mitić

Budući poslovi za Evropu:
Rumunija – Marius Deaconu
Bosna i Hercegovina – Dajana Ajder
Srbija – Katarina Sapun
Crna Gora – Nevena Jovanović
Hrvatska – Javier Alaiz
Srbija – Miloš Ilić

Inkluzivna Evropa:
Srbija – Tamara Popović
Crna Gora – Ana Slavić
Srbija – Danijela Milinković
Češka – Aleš Fajstaver
Srbija – Milan Simonović
Austrija – Nedim Kadrić
Srbija – Francesca Fornari

Nove tehnologije za Evropu:
Slovačka – Michael Beno
Srbija – Nikola Lugonja
Crna Gora – Miloš Laković
Srbija – Andrija Radojev
Austrija – Daniell Miler
Srbija – Nenad Iđoški

Ekološka Evropa:
Crna Gora – Dragana Vujisić
Srbija – Sava Kostić
Bosna i Hercegovina – Nemanja Mackić
Češka – Tereza Markova
Srbija – Milica Anđelić
Crna Gora – Ana Damnjanović
Moldavija – Botnaru Ion
Crna Gora – Dušica Vujisić
Slovenija – Jasmina Opec Vöröš
Srbija – Nemanja Matić
Crna Gora – Dragan Vujisić

Evropa za tebe
Češka – Anna Pankova
Srbija – Jovana Mijailović
Bosna i Hercegovina – Bojan Hrstić
Srbija – Jovana Miladinović
Crna Gora – Tijana Rakočević
Srbija – Marko Vulević
Crna Gora – Ivana Vlaović
Češka – Tereza Truhlářová
Slovenija – Dominik Derenčin
Srbija – Hristina Tonić

Prezentacija svih ideja u okviru onlajn publikacije biće dostupna na sajtu Beogradske
otvorene škole u julu mesecu.

Svi nagrađeni će imati priliku da od 26. do 28. juna u Novom Sadu učestvuju u
Kreativnom habu zajedno sa predstavnicima omladinskog sektora iz Novog Sada, sa
ciljem da se multiplikuje energija i kreativnost mladih kroz trodnevni intezivni forum za
razvoj ideja u okviru kog će nagrađeni učesnici imati priliku da dalje oblikuju svoje ideje
i osmisle njihovu zajedničku realizaciju – čija je implementacija planirana za drugu
polovinu tekuće i 2020. godinu.

Projekat realizuju Beogradska otvorena škola i 9 partnerskih organizacija iz
Podunavskog regiona, a podržan je od strane Evropske prestonice mladih Novi Sad
(Omladinska prestonica Evrope Novi Sad – OPENS) sa ciljem da doprinese aktivnom
učešću mladih u osmišljavanju i implementaciji inovativnih ideja širom Evrope.

Projekat se finansira iz budžeta Ministarstva kulture i informisanja, Pokraijnskog sekretarijata
za sport i omladinu AP Vojvodine i Grada Novog Sada kako bi se ostvarili ciljevi
Omladinske prestonice Evrope 2019. #OPENS2019