mreSVUBIH Akademija: Održan kamp za mlade lidere

U izviđačkom Eko-centru „Ušće“ kod Trebinja u periodu od 23. do 29. jula održan je kamp za mlade lidere u sklopu Akademije Mreže savjeta/ vijeća učenika Bosne i Hercegovine.

Akademija koju provodi mreSVUBIH, inače ujedinjeno tijelo svih savjeta/vijeća učenika u Bosni i Hercegovini je jedinstven četverogodišnji program neformalne edukacije čiji je cilj razvoj omladinskih lidera, a koji usklađuje lične potrebe i interese sa izazovima liderstva u specifičnom ambijentu Bosne i Hercegovine.

Ovogodišnji polaznici su četvrta generacija mladih ljudi koji žele razvijati i unaprijeđivati svoje liderske kompetencije i doprinositi razvoju društva kroz Akademiju.

Pored prilike za učenje mreSVUBiH Akademija nudi priliku da se mladi iz cijele države druže, provode kvalitetno vrijeme. Kamp u Trebinju uključivao je trening edukacije polaznika Akademije iz oblasti prema afinitetima polaznika. Vršnjačka edukacija, mentorski rad, odnosi sa javnosti, odnosi sa vladinim institucijama i organizacijama civilnog društva i filantropija su neke od edukativnih sesija održanih na kampu. Pored edukativnog sadržaja priređene su i sportsko – rekreativne i zabavne aktivnosti.

Takođe, kamp je poslužio za kreiranje strategije rada Mreže savjeta/ vijeća učenika Bosne i Hercegovine za narednu školsku godinu. Vjerujemo da će kreirana strategija olakšati rad Mreže, a da će ciljevi i aktivnosti definisani unutar strategije unaprijediti trenutnu situaciju po pitanju obrazovanja i položaja srednjoškolaca i mladih u Bosni i Hercegovini.