Lokalna dijaloška platforma Trebinje

Na drugom sastanku u Trebinju definisani su prioriteti djelovanja i Akcioni plan lokalne dijaloške platforme.

Aktivnosti formiranja dijaloških platformi su dio projekta UN agencija, a implementiraju se kroz Dijalog za Budućnost.