Lokalna dijaloška platforma Banjaluka

Održana je Lokalna dijaloska platforma Banjaluka. Planove djelovanja napravili su predstavnici Gradske uprave grada Banjaluka, predstavnici Omladinskog savjeta Republike Srpske, Genesisa, Centra za socijalni rad RS i OKC-a.

Dijalošku platformu podržavaju UN agencije kroz Dijalog za Budućnost.