Kursevi

OKC već godinama nudi različite vrste usluga u lokalnoj zajednici koje se kreiraju u skladu sa potrebama građana. Ove usluge se mijenjaju i unapređuju iz godine u godinu i na jedan novi i prihvatljiviji način određena znanja i vještine ove usluge čine dostupnim svim kategorijama stanovništva. Istovremeno one omogućavaju samoodrživost dijela programa koje sprovodi naša organizacija. Na taj način, obezbjeđujući usluge različitog karaktera po izuzetno prihvatljivim cijenama, mi pružamo mogućnost svim građanima da doprinesu razvoju naših programa i na taj način učestvuju u ostvarenju naših ciljeva koji služe za dobrobit svih.