Konsolidacija regionalnih tematskih mreža organizacija civilnog društva

Omladinski komunikativni centar u partnerstvu sa organizacijama sa Kosova, Albanije, Makedonije i Srbije realizuje projekat pod nazivom ,,Konsolidacija regionalnih tematskih mreža organizacija civilnog društva“.

Opšti cilj projekta je da organizacije civilnog društva, mladi preduzetnici i socijalni inovatori rade zajedno kako bi efikasnije koristili nove medijske alate za stvaranje novih radnih mjesta i promovisanje pitanja socijalno – ekonomskih reformi.

Globalni cilj projekta je stimulisanje pravnog i finansijskog okruženja za civilno društvo i pluralističke medije, kao i osnaživanje civilnog društva i medijskih organizacija da budu efikasni i odgovorni nezavisni akteri i da poboljšaju svoje kapacitete za dijalog sa vladama koje utiču na politiku i procese donošenja odluka i drže ih odgovornim za svoj učinak prema građanima i društvu u cjelini.

Projektom će se raditi i na povećanju znanja i izgradnji vještina organizacija civilnog društva, mladih preduzetnika i socijalnih inovatora, kao i na povećanju zaposlenosti kroz podršku i povezivanje postojećih mladih preduzetnika i socijalnih inovatora sa lokalnim, regionalnim i međunarodnim tržištima.

Projekat traje do aprila 2021 .godine, a finansira ga  Evropska komisija.