Ko smo

Omladinski Komunikativni Centar (OKC) je nevladina organizacija (NVO) osnovana 12.2.1997. u Banja Luci (Republika Srpska), Bosna i Hercegovina.

Grupa jako motivisanih studenata Banjalučkog Univerziteta nakon završetka rata u Bosni i Hercegovini je shvatila da apatija i pesimizam među mladima nemože stvoriti bolju budućnost. Duboko ukorijenjene nacionalne predrasude, podijeljena zemlja predvođena nacionalističkim partijama, zloupotreba medija od strane političara, zemlja bez slobode kretanja, mladi koji su učili da u drugom entitetu žive njihovi neprijatelji, bile su neke od činjenica u poslijeratnoj Bosni i Hercegovini. Nije bilo šanse da se čuje glas običnih ljudi, da mladi govore o svojim potrebama (problemima u obrazovanju, zašto nemogu da putuju i upoznaju druge mlade, visokoj stopi samoubistava, prevazilaženju trauma itd.) i načinima kako mladi mogu da imaju aktivniju ulogu u društvu.

Mi smo shvatili da individualno ne možemo imati snažniji uticaj za dobrobit mladih i njihovu budućnost. Jedina šansa da mladi mogu imati aktivniju ulogu u zajednici tada je bilo kroz NVO-e (prvih nekoliko internacionalnih NVO-a je počelo sa radom u Republici Srpskoj u 1996). Tada su lokalne vlasti imale stereotip o internacionalnim NVO-ima kao humanitarnim organizacijama koji obezbjeđuju hranu i odjeću za izbjeglice pa je stoga inicijativa lokalne grupe mladih da osnuju NVO sa vlastitom radio stanicom bila više nego nerealna. Ali točak istorije je išao naprijed i kreativnost, odvažnost i vizija grupe mladih je uspjela da dobije odobrenje za osnivanje NVO-a. Ime organizacije je dato zbog naše vizije “da omogućimo komunikaciju među mladima različitih nacionalnosti na neutralnom i sigurnom mjestu”. Od samog početka OKC je zastupao principe sa namjerom da organizacija treba pionirski razvijati aktivnosti u novim poljima djelovanja. Naš prvi cilj je bio obezbjediti radio opremu da je mladi mogu koristiti za izražavanje njihovih potreba i otvoreno govoriti o pitanjima mladih poslije rata.

Radio “Balkan” je osnovan jula 1997 i 15 mladih su počeli da rade poslije treninga koji su prošli. OKC je bio prva NVO u Bosni i Hercegovini koja u svom sastvu ima radio stanicu. Postali smo najslušaniji radio u gradu (“sa motom “Od mladih-mladima””) i to nas je osnažilo da započnemo sa štampanim medijem.

Banjalučki Omladinski Magazin (BOM) je mjesečnik koji su pisali, uređivali i izdavali mladi i omogućavao je razmjenu članaka kroz koje su mladi širili ideje bolje budućnosti za mlade.

U našem centru su studenti Psihologije tada počeli sa realizacijom kreativnih radionica za djecu (izbjeglice, nacionalne manjine itd.) i počeli smo sa edukativnim kursevima (kompjutera i stranih jezika) za ljude iz zajednice.

Ovih nekoliko aktivnosti su bili korijeni budućih programskih oblasti OKC-a koje su se kasnije razvijale sa priključivanjem novih članova našoj organizaciji

Naš moto postaje: “Omogućimo mladima da dostignu svoje potencijale”.