Izgradnja mira i razvoj demokratije

Margaret Mead je davno izjavila ”Nikad nemojte sumnjati da mala grupa ljudi može promijeniti svijet. Upravo to se uvijek i dešava”.

Ova rečenica na najbolji način opisuje nastojanja OKC-a da kroz program izgradnje mira i razvoja demokratije doprinese stvaranju jednog boljeg i pravednijeg društva. Sve aktivnosti i projekti u ovom programu polaze od pretpostavke da se aktivan čovjek stvara, a ne rađa, te da samo osvješteni i aktivni građani mogu u partnerstvu sa vladinim institucijama stvoriti zajednicu, društvo i državu koja služi svima.

Ciljevi programa:

* Razvoj kapaciteta nevladinih organizacija, studentskih organizacija i vladinih institucija kroz trening programe i male grantove.
* Razvoj Savjeta / Vijeća učenika u srednjim školama.
* Razvoj efikasnih mehanizama saradnje između građana i vladinih institucija.
* Organizovanje i podržavanje kampanja javnog zagovaranja u cilju uključivanja građana u procese donošenja, izmjena i praćenje primjene zakona.
* Podrška inicijativama za razvoj omladinske politike.