Implementacija projekta Izaberi školu – izaberi budućnost na području Tuzlanskog kantona

Armin Šestić, direktor organizacije #ZORA Zenica, Saša Marković, izvršni direktor u #OKC Banja Luka i Ante Jurić Marijanović, program menadžer u OKC Banjaluka, sastali su se sa direktorom Pedagoškog zavoda Tuzla Nikola Čičom I menadžerom u edukaciji Harisom Agićem. Tema sastanka je bila implementacija projekta #Izaberiškolu – izaberi budućnost na području Tuzlanskog kantona.
Predstavljene su aktivnosti organizacije Sajma srednjih škola I zanimanja, štampanja Vodiča za izbor srednje škole i organizacija Treninga za karijerno savjetovanje za stručne saradnike u osnovnim školama.