Fokus grupe Dijaloga za budućnost

U okviru “Dijaloga za budućnost” smo održali fokus grupe u Brčkom, Tešnju i Doboju. Cilj je mapirati ključne aktere za proces pomirenja u 17 lokalnih zajednica BiH.

Razgovaramo sa građanima, predstavnicima NVO, predstavnicima vjerskih zajednica i mladima.

Ovo je jedinstvena prilika za javne institucije, organizacije civilnog društva, neformalne grupe i pojedince, koji su posvećeni izgradnji mira i promovisanju društvene kohezije i raznolikosti u Bosni i Hercegovini, da u saradnji sa agencijama Ujedinjenih nacija – UNICEF, UNESCO i UNDP, daju svoj doprinos i dobiju podršku za dalji razvoj i promociju pozitivnih društvenih praksi.

Radni dio vodi prof. dr Srđan Dušanić.