Kontakt

 

 

 • Izvršni direktor

 

Saša Marković
sasa.markovic@okcbl.org
Telefon/Faks: +387 (0)51 921 592; 596

 

 • Menadžer za razvoj

 

Jugoslav Jevđić
jugoslav.jevdjic@okcbl.org
Telefon/Faks: +387 (0)51 921 593; 596

 

 • Program izgradnje mira i razvoja demokratije i psihosocijalni program

 

 

Maja Kremenović Katić – Asistent
savjeti.vijeca@okcbl.org
Telefon/Faks: +387 (0)51 921 599; 598

Psihoterapeutsko savjetovalište
Telefon/Faks: +387 (0)51 921 599; 598

 

 • Volonterski programi 

 

Svjetlana Popović – Koordinator lokalnog volonterskog servisa
lvs.banjaluka@okcbl.org
Telefon/Faks: +387 (0)51 921 597; 596

 

 • Zapošljavanje i preduzetništvo

 

Telefon/Faks: +387 (0)51 921 597; 596

 

 • Radio Gradski FM

 

Goran Vrhovac – Urednik
goran.vrhovac@okcbl.org
Telefon/Faks: +387 (0)51 921 595/596
Mob: +387 65 840 800

Davor Bilić – Marketing službenik
bilicdavor@yahoo.co.uk
Telefon/Faks: +387 (0)51 921 595/596
Mob: +387 66 008 004

 

 

 • Kursevi stranih jezika

 

Maja Kremenović Katić – Organizator kurseva stranih jezika
savjeti.vijeca@okcbl.org
Telefon/Faks: +387 (0)51 921 599; 598

 

 • Finansijsko odjeljenje

 

Božana Subić Jović – finansijski menadžer
bozana.subic@okcbl.org
Telefon/Faks: +387 (0)51 921 593; 596

Jasmina Plavšić – finansijski službenik
jasmina.kolaric@okcbl.org
Telefon/Faks: +387 (0)51 921 593; 596

 

 • OKC kancelarija za odnose sa javnošću i medijima

 

Biljana Matijević – PR
biljana.matijevic@okcbl.org
Telefon/Faks: +387 (0)51 921 594; 596

 

 • OKC služba za marketing

 

Goran Vrhovac – Marketing menadžer
goran.vrhovac@okcbl.org
Telefon/Faks: +387 (0)51 921 595; 596
Mob: +387 65 840 800

 

 • OKC sistem administrator

 

Aleksandar Košpić
aleksandar.kospic@okcbl.org
Telefon/Faks: +387 (0)51 921 597; 596