Dijalog za budućnost: Vitez, Busovača, Kreševo i Kiseljak

Dijalog za budućnost je stigao u Vitez i Busovaču! Fokus grupe razgovaraju o pomirenju i adekvatnim mehanizmima za ovaj proces. Nakon Viteza i Busovače, održane su fokus grupe u Kiseljaku i Kreševu.