Dijalog za budućnost u Tešnju

Učenici srednjih škola na području Tešnja naučili su šta je bitno za proces izgradnje mira.

Ovi mladi ljudi su nosioci pomirenja u svojim školama i lokalnim zajednicama. Projekat OKC-a podržale su UN agencije kroz Dijalog za budućnost.