DFF: Nastavak fokus grupa o pomirenju

Održane su fokus grupe na temu pomirenja u Travniku, Novom Travniku, Bugojnu i Bijeljini.

Profesor Srđan Dušanić je razgovarao sa najistaknutijim pčojedincima, organizacijama, aktivistima i predstavnicima institucija.

Projekat Dijaloga za budućnost podrazumijeva rad na procesu pomirenja u 17 lokalnih zajednica BiH.