AP Omladinske politike Prijedor

U toku je izrada Akcionog plana Omladinske politike Grada Prijedora za period 2018-2020. godine.

OKC, kao organizacija koja je učestvovala u izradi Omladinske politike RS i 13 lokalnih omladinskih politika, partner je Gradskoj upravi Prijedora i Omladinskom savjetu Prijedor na izradi dokumenta.