Sastanak u Hercegovačko – neretvanskom kantonu

Sastanak u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK sa predstavnicima Zavoda za zapošljavanje, Gospodarske komore i pomoćnikom ministra povodom inicijative OKC i mreže Akademac za izradu Obrazovne politike ovog kantona.