КОНКУРС за пријем студента у организацију за обављање праксе у склопу програмске области Запошљавање и предузетништво

17.08.2017. године

 

У складу са визијом, мисијом, вриједностима, културом и мотом организације „Омогућимо младима да достигну своје потенцијале“ Омладински комуникативни центар расписује КОНКУРС

за пријем студента у организацију за обављање праксе у склопу програмске области Запошљавање и предузетништво

 

Све што је потребно да имате статус студента, и да сте мотивисани за:

I– Опис праксе:

 • Логистичку припрему догађаја у склопу програмске области,
 • Припрема материјала за догађаје,
 • Комуникацију са корисницма,
 • Лакше административне послове у канцеларији,
 • Извјештавање о резултатима,
 • Вршење других активности које одреди супервизор, а које се односе на рад у ОКЦ-у.

 

ОД КАНДИДАТА ОЧЕКУЈЕМО:

 

 • да су високо мотивисани да својим ангажманом доприносе развоју ОКЦ-а,
 • мултикултуралност и мултинационалност,
 • иницијативност, креативност и иновативност,
 • колегијалност,
 • самокритичност,
 • ангажман базиран на резултатима,
 • воља за цјеложивотним учењем,
 • хуманост и солидарност,
 • отвореност,
 • позитиван став према послу,
 • искреност,
 • пожртвованост,
 • да буду одговорни према корисницима, себи и организацији,
 • да су студенти/це,
 • да познају рад на рачунару.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАНДИДАТИ МОГУ ДА ОЧЕКУЈУ ОД ОКЦ-а:

 

 • најбољи кандидати ће добити могућност да уче, да се развијају, те да своје личне циљеве остварјују кроз организационе циљеве,
 • подршку од стране организације у личном и професионалном развоју,
 • подршку супервизора за нове идеје,
 • развој позиције од практиканта до стипендисте,
 • да ће седмично волонтирати до 20 сати, а волонтерски ангажман ће бити реализован у просторијама ОКЦ-а у Бањалуци (Лазаричка 2), те повремено активности на терену.

Позивају се заинтересовани кандидати/киње да доставе:

 1. биографију
 2. мотивацијско писмо

 

 

Конкурс остаје отворен 10 (десет) дана од дана објављивања. Само кандидати/киње који буду у ужем избору биће позвани на разговор.

Пријаве слати на адресу danijela.topic@okcbl.org са назнаком Пријаве за праксу ОКЦ-а.

 

 

Извршни директор


Саша Марковић